Prezentare FE

    Firma de exercițiureprezintă o metodă inovativă și interactivă de predare-învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepție modernă de integrare și aplicare interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare a procesului de predare-învățare care asigură condiții pentru probarea și aprofundarea practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională. Introducerea metodei de învățare prin firma de exercițiu, în învățământul profesional și tehnic din România s-a realizat, începând cu anul 2001

    Activitatea în Firma de exercițiu este o metodă didactică modernă inovativă și interactivă de succes în România, care are drept scop dezvoltarea spiritului antrepreorial al elevilor prin simularea proceselor dintr-o firmă reală. Instruit într-un cadru atractiv, creativ și interactiv, elevul va participa voluntar și motivat la propria formare, dobândind competențe esențiale ce îi vor ușura inserția pe piața muncii. Înțelegerea și aplicarea în mod optim a conceptului „firmă de exercițiu” îi va putea oferi elevului o învățare activă, bazată pe practică, facilitându-i acestuia trecerea de la școală la viața activă. firma de exercițiu este inclusă în curriculumul național la liceul tehnologic, profil SERVICII, începând cu anul școlar 2006-2007.

    Activitatea firmelor de exercițiu se desfăsoară într-un laborator dotat corespunzător pentru pregătirea teoretică și practică economică;își desfășoară activitatea ca o firmă reală, dar cu bani și mărfuri virtuale, în conformitate cu practica și legile specifice economiei naționale; formează competențe necesare la locul de muncă, sub conducerea metodologică a profesorului; oferă agentilor economici posibilitatea de a implica în procesul de învățare; deciziile greșite, care în realitate ar crea probleme serioase, nu au astfel de urmări în cazul unei firme de exercițiu, dar oferă situații de învățare; Locul de desfășurare a activității firmei de exercițiu este un cabinet dotat cu mobilier corespunzător, cu echipamente necesare învățării, pentru efectuarea de operații economice și comerciale care să simuleze activitatea unei firme din sfera economică reală.

      Ciclul de viață al unei firme de exercițiu

     Crearea de noi afaceri este un fenomen „natural” al oricărei economii sănătoase în care există libertatea inițiativei economice private; este un proces normal determinat de ciclul de viață al firmei, de condițiile mediului economic, social, geografic și politic. Același lucru se întâmplă și pe piața virtuală a firmelor de exercițiu. Acestea parcurg, în existența lor, un ciclu format din patru etape:

1.    înființare (lansare);

2.    dezvoltare(creștere);

3.    maturitate;

4.    declin.

 Activități specifice diferitelor compartimente

  •    comercial
  •    marketing 
  •    financiar-contabil
  •    resurse umane
  •    secretariat - informatic

          Orele de laborator tehnologic de la următoarele module: Marketingul afacerii (1 oră), Planificarea operațională (1 oră), Organizarea resurselor umane (1 oră), se desfășoară pe baza modelului de proiectare „firma de exercițiu ”.

          Aceste ore de laborator sunt organizate în orarul școlii în aceeași zi, grupate în calup de 3 ore/zi pentru a asigura eficiența activității în firma de exercițiu. Pentru asigurarea premiselor integrării profesionale a absolvenților pe piața muncii, cât și pentru formarea profesională continuă, este nevoie de flexibilitate și adaptare la tipurile de competențe identificate ca fiind necesare în prezent și mai ales în viitor pe o piața a muncii aflată în continuă schimbare și adaptare la cerințele impuse de dezvoltarea economică.

        Competențele generale dezvoltate prin activitatea în cadrul firmei de exercițiu, alături de competențele tehnice specializate specifice modulelor de pregătire, dau posibilitatea elevilor ca la finalul unei secvențe de pregătire practică realizată cu profesorul de specialitate și/sau cu maistrul instructor să:

1. organizeze și să conducă activități în cadrul companiilor din domeniul serviciilor;

2. fundamenteze strategii, să elaboreze oferta de produse și servicii a companiei;

3. țină evidența contabilă a companiei;

4.să efectueze analiza eficienței economico-financiare a companiei.

       Competențe specificeale aplicării acestei metode de învățare se referă la: dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din învățământul profesional și tehnic, facilitarea trecerii absolvenților învățământului profesional și tehnic de la școală la viața activă .

   Implementarea conceptului de “firmă de exercițiu” își propune crearea tipului de întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producție, să aducă pe piață un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuție.