Business Plan

 

BUSINESS PLAN

     „BUSINESS PLAN” este o competiție care, se desfășoară anual începând cu anul școlar2008-2009.Această competiție contribuie la dezvoltărea competențelor antreprenoriale ale elevilor, facilitând corelarea pregătirii teoretice cu pregătirea practică a elevilor. Competiția s-a adresat tuturor firmelor de exercițiu înregistrate/reînregistrate  la ROCT- Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu/Întreprinderilor Simulate din România și se desfășoară în trei etape (locală, regională și națională).

    Competiția Business Plan are ca scop:

  1.   Valorificarea spiritului antreprenorial, a inițiativei stimulate prin firma de exercițiu (virtual) în condiții reale;
  2.   Familiarizarea elevilor cu activitățile specifice mediului real economic;
  3.   Asumarea riscului utilizând  instrumentele specifice managementului riscului;
  4.   Dezvoltarea unor competențe necesare unui întreprinzător dinamic: gândirea critică, luarea deciziilor, asumarea responsabilităților, auto-organizarea și auto-evaluarea resurselor individuale;
  5.   Promovarea colaborării dintre firmele de exercițiu și mediul economic real;
  6.   Încurajarea competiției și a competitivității firmelor de exercițiu implicate.

Firmele de exercițiu din cadrul colegiului Economic Gheorghe DragoșSatu Mare au participat la numeroase competiții de acest gen,atât pe plan local ,județean și regional, aducând numeroase premii și distincți,i fapt ce confirmă calitatea activităților educative având ca scop dezvoltarea competențelor antreorenoriale în cadrul Colegiului Economic Gheorghe Dragoș.