Admitere învățământ profesional
Admitere învăţământ profesional 2021 - 2022
 
Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări stabilite de MEN în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale, județene și locale.
  • Proba suplimentară de admitere se organizeze doar la calificarea/calificările la care numărul de candidaţi depăşete numărul de locuri de la calificarea/calificările respectivă/respective, cu posibilitatea redistribuirii la celelalte calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situaţia în care candidaţii au optat în fişa de înscriere pentru aceste calificări.

  • Disciplina de învăţământ şi programa de examen din care se susţine proba suplimentară de admitere VEZI AICI

  • Modele de subiecte şi bareme de evaluare şi notare pentru proba suplimentară de admitere VEZI AICI

  • Datele planificate pentru eventuala probă suplimentară de admitere organizată în prima şi a II-a etapă de admitere:

  • Procedura de admitere avizată de ISJ vezi aici