Proiectul ROSE

22.12.2020  Note de informare 

Nota_informare_IT.pdf

2. Nota_informare_birotica.pdf

Anexa 6.2.1 - INVITATIE DE PARTICIPARE pentru achizitia de Consumabile pentru imprimante si materiale de birotica - Invitatie_participare_birotica_2.pdf

Word - Anexa 6_2_1_2020 invitatie de participare birotica-avizat.doc

 

Anexa 6.2.1 INVITATIE DE PARTICIPARE pentru achizitia de echipamente IT- laptopuri - Invitatie _participare_IT_2.pdf

Word - Anexa 6_2_1_2020 invitatie de participare2 IT-avizat.doc

 

Nota de informare privind anularea procedurii de achizitie de echipamente IT- laptopuri - Nota_informare_ROSE(2).pdf

999/18.11.2020 Anexa 6.2.1 – Invitatie de participare  pentru achizitia de echipamente IT- laptopuri

INVITATIE DE PARTICIPARE (word) - /uploads/files/Anexa 6_2_1_2020 invitatie de participare IT 2020(1).docx

 

966/19.10.2020 NOTIFICARE PRIVIND  SELECTIA CONSULTANTILOR INDIVIDUALI  /uploads/files/Notificare SCI.pdf

 

945/30.09.2020 - INVITATIE DE PARTICIPARE (SERVICII DE CONSULTANTA - SELECTIA CONSULTANTILOR INDIVIDUALI). - /uploads/files/invitatie%20SCI.pdf

 

 

Viziune

VIZIUNEACOLEGIULUI ECONOMIC „GHEORGHE DRAGOȘ” SATU MARE

Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş” Satu Mare își propune:  expunerea obiectivelorîn spații de interes maxim, pentru a fi cunoscute de toţi factorii interesaţi; dezvoltarea culturii organizaţionale; a culturii calității; întărirea colaborării în asigurarea calității între beneficiarii educaţiei (așa cum sunt ei definiți de lege) pe de o parte și furnizorii de educație, pe de altă parte, cu scopul atingerii finalităților educaționale ale ÎPT. Serviciile oferite de școală au la bază calitatea, performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toți participanții la procesul instructiv – educativ și deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vieții.

 

Contabilitate
Secretariat
Olimpiade
Legaturi

http://www.satmar.ro - ISJ

https://www.edu.ro

 

Contact

Str. Henri Coanda Nr.1,
Satu Mare

Tel:+40361.410.114

Fax: +40361.410.114

Email: grsceconomic@yahoo.com