Viziune

VIZIUNEACOLEGIULUI ECONOMIC „GHEORGHE DRAGOȘ” SATU MARE

Colegiul Economic „Gheorghe Dragoş” Satu Mare își propune:  expunerea obiectivelorîn spații de interes maxim, pentru a fi cunoscute de toţi factorii interesaţi; dezvoltarea culturii organizaţionale; a culturii calității; întărirea colaborării în asigurarea calității între beneficiarii educaţiei (așa cum sunt ei definiți de lege) pe de o parte și furnizorii de educație, pe de altă parte, cu scopul atingerii finalităților educaționale ale ÎPT. Serviciile oferite de școală au la bază calitatea, performanța, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toți participanții la procesul instructiv – educativ și deschiderea spre învățarea pe tot parcursul vieții.