Conceptul FE

DE CE FIRMA DE EXERCITIU?

        Scopul firmei de exercițiu este ca elevii să dobândească competențe cheie aptitudini și anumite atitudini, care să le permită să se integreze cu succes pe piața muncii și/sau să urmeze o facultate cu un anumit profil.

      Valori și atitudini dezvoltate: abilități antreprenoriale și deprinderi de lucru în echipă, capacitate de conducere, autonomie de lucru, luarea de decizii și asumarea răspunderii, culegerea și prelucrarea independentă a informațiilor, gândirea creativă,  aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice, rezolvare de situații problemă, și organizarea locului de muncă

Valori și atitudini urmărite :

 • Dezvoltarea competențelor personale cu scopul eficientizării activității la nivel de firmă;
 •  Să dezvolte competențe sociale (comunicare interpersonală, lucru în echipă, rezolvarea de probleme,
 •  Anticiparea nevoilor clienților promovând o ofertă corespunzătoare;
 •  Dezvoltarea strategiilor de marketing adaptate unor segmente specifice de piață; 
 •  Identificarea propriei poziții în cadrul firmei;
 •  Gestionarea corespunzător resursele umane ale firmei.

 Indicatorii de calitate stabiliți:

 • Studierea pieței firmelor de exercițiu din Romania
 • Alegerea denumirii, a siglei și a formei juridice a firmei
 • Întocmirea de către elevi a documentației specifice înființării firmei de exercițiu
 • Realizarea circuitului documentelor pentru înființarea firmei de exercițiu
 • Conceperea structurii organizatorice a firmei de exercițiu

 

 Indicatori de performanță:

 •  Întocmirea corecta a documentației de înființare a firmei de exercițiu
 • Înscrierea cu succes și la termen a firmei de exercițiu pe platforma ROCT
 • Alegerea formei juridice optime pentru firma de exercițiu
 • Alegerea structurii organizatorice optime pentru o firmă mică având ca obiect de activitate comerțul online
 • Realizarea corecta a organigramei firmei